من که نه...


خانه را به آتش کشیده بود... آخرین متن منتشر شده اش را پیدا کردند :


بیا و دوباره انگشتت را به تن آینه بکش

چین های دامن فیروزه ایت را صاف کن

قوری را به بینی ات نزدیک کن و عطر چای آلبالو را نفس بکش

فنجان کریستال را بین انگشت هایت بچرخان

و مجله ی روی میز را برای هزارمین بار ورق بزن


من که نه...

اما این بی شرف ها هوای فراموشیت به سرشان زده...۱۵
هر کی می نویسه، نویسنده نیس...شاید یکی باشه، ، ،مثه من....
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان